Gå til hovedindhold

Helse, Miljø, Sikkerhed

Helse, Miljø, Sikkerhed

Vi har stort fokus på at skabe et godt, sikkert og ansvarligt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi har derfor en medarbejder dedikeret til denne opgave.

Miljø og lovgivning

Vi sætter en ære i at værne om miljøet og overholder naturligvis den til enhver tid gældende lovgivning. I EU og andre internationale organisationer vedtages der nye tiltag med det formål at bremse forureningen af kloden. Den nationale lovgivning følger efter og prøver at påvirke producenternes adfærd gennem bl.a. miljøafgifter.

Vores miljøstrategi

Koncernens miljøpolitik skal bidrage til at skabe et godt indre og ydre miljø. Vi arbejder kontinuerligt på at blive endnu bedre til at forvalte naturressourcerne og reducere den miljøpåvirkning, som virksomhed og produkter kan forårsage. Så langt det er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt, vælger vi råvarer, emballage, produktionsmetoder samt energi- og transportformer, som giver lavest mulig indvirkning på miljøet. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte gøres bevidste om deres miljøansvar og engageres i miljøarbejdet på deres arbejdsplads.

Produktionen

Vi har fokus på at indkøbe de bedste råvarer, hvor smag og kvalitet er i top. Under selve fremstillingen er vi ressourcebevidste med hensyn til råvarer, emballage, vand og energi m.m.

Energi

Vi er bevidste om at reducere vores energiforbrug mest muligt dels ved daglig opmærksomhed og dels gennem nyinvesteringer i anlæg med lavere forbrug.

Udslip

Vi overholder til enhver tid de gældende regler på området. Endvidere gør vi til stadighed en stor indsats for at minimere vores påvirkning af omgivelserne.

Helse og sikkerhed

Vi lægger vægt på sikkerheden for medarbejderne på vores arbejdsplads. Vi har sikkerhedsudvalg og –grupper i henhold til reglerne på områder, og derudover har vi en dedikeret Helse-Miljø-Sikkerheds ansvarlig, som arbejder 100% med dette vigtige område. Vi arbejder målrettet for at gøre vores arbejdsplads mere og mere sikker, så vi alle kan føle sig trygge, når vi går på arbejde i Orkla Foods Danmark. På alle ledelsesniveauer i både Orkla og Orkla Foods Danmark er der fokus på og samarbejde om arbejdssikkerhed. Vi sætter en stor ære i at være en sikker arbejdsplads.